Home > Uncategorized > จำนำรถบิ๊กไบค์ จำนำรถบิ๊กไบค์กรุงเทพ จำนำรถกทม.

จำนำรถบิ๊กไบค์ จำนำรถบิ๊กไบค์กรุงเทพ จำนำรถกทม.

จำนำรถบิ๊กไบค์ จำนำรถบิ๊กไบค์กรุงเทพ

ขับขี่ปลอดภัย ง่ายกว่าที่คิดใครๆ ก็ทำได้

การคมนาคมบนท้องถนนประกอบไปด้วยผู้ใช้ยานพาหนะ และผู้เดินเท้า การสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นบนท้องถนนต้องเกิดจากการร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย โดยมีตัวบทกฎหมายเป็นที่ตั้งซึ่งกฎหมายดังกล่าวคือ พระราชบัญญัติ การจราจรทางบก (ย่อว่า พ.ร.บ. จราจรทางบก) โดยจะกล่าวรวมตั้งแต่ข้อกำหนดของผู้ขับขี่ ยานพาหนะที่ใช้ และวิธีการขับขี่ที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ขับขี่จะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่เสียก่อนซึ่งต้องผ่านการสอบโดยกรมการขนส่งทางบก โดยในขั้นตอนการสอบจะมีทั้งภาคทฤษฎีที่ต้องทราบกฎหมายการจราจรต่างๆ ที่สำคัญ ป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นป้ายห้าม และป้ายบอกทาง ส่วนภาคปฏิบัติจะเป็นการทดลองขับจริงตามสถานการณ์และสถานที่ที่ทางกรมการขนส่งทางบกจัดไว้ให้ นอกเหนือจากนั้นผู้ขับขี่ที่ต้องการสอบใบอนุญาตจะต้องไม่มีความผิดปกติที่จะส่งผลต่อการขับขี่เช่น ตาบอดสี เป็นต้น

สำหรับการขับขี่ให้ปลอดภัยนั้น ถ้ากล่าวถึงในแง่ของผู้ใช้ยานพาหนะเท่านั้นสามารถจำแนกวิธีการปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้เพื่อลดอุบัติเหตุให้เกิดน้อยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จำนำรถบิ๊กไบค์

 • ควรขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสม ทั้งรถขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในความหมายของคำว่าเหมาะสมคือ ไม่เร็วมากจนเกินไปและไม่ช้ามากจนเกินไป ซึ่งในทางกฎหมายจะมีการจำกัดความเร็วในแต่ละเขตพื้นที่อยู่แล้ว เช่น ทางด่วน ทางหลวง หรือทางชนบท ในบางครั้งการขับรถด้วยความเร็วที่ช้ามากจนเกินไปก็ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน ถึงแม้จะไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรงแต่ก็ทำให้เสียเวลาในการเคลมประกันและส่งผลต่อการจราจรโดยรวมได้
 • ความพร้อมของผู้ขับขี่ ถือเป็นข้อสำคัญอย่างมากเช่นกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่มีสมรรถภาพดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าผู้ขับขี่ไม่พร้อม เช่น ง่วงนอน เมา หรือไม่สบายก็ตาม อาจจะนำพามาซึ่งอุบัติเหตุได้ ถึงแม้จะไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับตนเองแต่ก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นได้ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ก็ไม่ควรขับรถเด็ดขาดหรือแก้ปัญหานั้นก่อนจึงค่อยขับ เช่น ถ้าง่วงควรจอดนอนหรือจอดพัก ถ้าสามารถเปลี่ยนคนขับได้ก็จะเป็นการดี ในกรณีเมาไม่ควรขับรถด้วยตนเองเพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วยังผิดกฎหมายอีกด้วย จำนำรถบิ๊กไบค์กรุงเทพ
 • การดูแลรถที่ขับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คอุปกรณ์ตามระยะขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ เบรค แบตเตอรี่ เพราะถึงแม้ผู้ขับขี่จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดี และขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตาม แต่ถ้ารถไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ก็เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เช่นกัน

  นาโนไฟแนนซ์ คนเงินน้อยก็กู้ได้ | Easyinsure

  หลักการกู้เงินโดยทั่วไปคือผู้ที่ต้องการกู้เงินจะเข้าไปติดต่อกับบริษัทการเงินที่จดทะเบียนถูกกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเป็นต้น โดยจะต้องยื่นเอกสารตามที่สถาบันการเงินเรียกขอ ได้แก่ เอกสารแสดงตัวตน ที่อยู่ เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับ และจะมีการเช็คเครดิตบูโร ซึ่งก็คือประวัติทางการเงินของผู้ประสงค์จะกู้ร่วมด้วย เมื่อตรวจสอบแล้วว่าผู้กู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ และมีหนี้สินไม่สูงเกินกว่าจะผ่อนชำระได้ ก็จะปล่อยเงินกู้ให้ จากขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาส่วนสำคัญอยู่ที่เอกสารแสดงรายได้โดยในส่วนของผู้ที่ทำงานบริษัทเอกชน ราชการ ที่มีเอกสารแสดงการรับรายได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการพิจารณาของสถาบันการเงินอย่างมาก แต่ถ้าผู้กู้เป็นผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวย่อมจะไม่มีเอกสารแสดงรายได้เหล่านี้ ยิ่งจะทำให้การพิจารณาปล่อยกู้จากสถาบันการเงินยากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของนาโนไฟแนนซ์ คนเงินน้อยก็กู้ได้ จำนำรถบิ๊กไบค์กรุงเทพ

  นาโนไฟแนนซ์ เป็นนโยบายที่กำหนดโดยรัฐบาล มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ข้อดีของ นาโนไฟแนนซ์คือ ผู้กู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นจะได้รับการพิจารณาปล่อยกู้ง่ายมากขึ้น โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาหลักฐานหลากหลายกว่า เช่น รูปถ่ายหน้าร้าน ประวัติการชำระจากเครดิตบูโร บุคคลอ้างอิง ซึ่งไม่ได้มุ่งเป้าไปที่สลิปเงินเดือนเป็นหลักเหมือนทั่วไป แต่นาโน

  ไฟแนนซ์จะมีข้อด้อยบ้างอยู่ที่วงเงินการกู้จะไม่สูงมากคือ ไม่เกิน 100,000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าดำเนินการไม่เกิน 36% ต่อปีซึ่งถือว่าสูงกว่าการกู้จากสถาบันการเงินแบบปกติ แต่กระนั้นก็ถือว่าถูกกว่าการกู้เงินนอกระบบซึ่งเป็นอีกจุดประสงค์ที่ทางรัฐบาลได้ออกนโยบายนาโนไฟแนนซ์ออกมา อีกทั้งผู้กู้จะไม่ถูกการตามหนี้แบบรุนแรงอีกด้วย ในส่วนของสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้นาโนไฟแนนซ์นั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่ไหนก็ได้ แต่จะต้องผ่านการจดทะเบียนกับทางหน่วยงานรัฐและมีข้อกำหนดในการจดทะเบียนด้วยเช่นกัน จำนำรถบิ๊กไบค์

  สำหรับผู้ที่ต้องการให้การกู้นาโนไฟแนนซ์ผ่านมีดังนี้ คือ ต้องไม่มีประวัติการค้างชำระกับสถาบันการเงินใดๆ มาก่อน หรือถ้ามีหนี้ที่ค้างชำระไว้อยู่ควรเข้าไปเจรจาต่อรองเพื่อจ่ายหนี้เสียก่อน ซึ่งประวัติการค้างชำระถือว่าสำคัญมากเพราะเป็นการบอกถึงความน่าเชื่อถือว่าถ้าได้รับเงินกู้ไปแล้วผู้กู้จะชำระหนี้ได้จนหมด ควรมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกิจการตลอด ในส่วนของสมุดบัญชีที่เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของกิจการควรผ่านการบันทึกทุกๆ เดือนเพื่อแสดงว่ามีเงินเข้าออกจริง ยิ่งถ้าสามารถแจกแจงที่มาของรายได้และรายจ่ายได้ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าจะเป็นในการพิจารณาปล่อยกู้จากสถาบันการเงินได้เป็นอย่างดี

  ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่กับความเป็นไปในปี 2560

  จากอดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น โดยดูได้จากปริมาณรถยนต์ที่ถูกผลิตและมีการซื้อขายในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่จะตามมาด้วยก็คือจำนวนอุบัติเหตุบนถนนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานรัฐบาลและราชการเองก็มีการออกมาตรการสำหรับลดอุบัติเหตุเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความรุนแรงของกฎหมายมากขึ้น เช่น บทลงโทษที่เกิดจากการเมาแล้วขับ หรือการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด กล้องตรวจจับความเร็วเพื่อบันทึกภาพสำหรับผู้ที่ขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกว่ากำหนด ซึ่งในส่วนใบขับขี่ก็ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุด้วยเช่นกัน

  ผู้ขับขี่ที่มีความประสงค์จะใช้รถยนต์บนท้องถนนจะต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะต้องผ่านการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในสมัยก่อนจะมีการสอบใบอนุญาตขับขี่เพียงครั้งเดียวและผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบขับขี่ชนิดตลอดชีพ แต่เมื่อเวลาผ่านไปกรมการขนส่งทางบกได้เปลี่ยนแปลงให้ใบขับขี่มีวันหมดอายุเพื่อให้เกิดกระบวนการต่ออายุใบขับขี่ซึ่งจะมีทั้งการทดสอบร่างกายและการอบรมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจราจรทุกครั้ง อีกหนึ่งสิ่งที่กรมการขนส่งได้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีมากคือการเพิ่มเวลาและกระบวนการสอบใบขับขี่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และมีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประสงค์จะสอบใบอนุญาตขับขี่ โดยในปี 2560 ผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่ที่ไม่ใช่แบบต่ออายุใบขับขี่สามารถจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ในเวปไซต์ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • ระบบจะแสดงข้อมูลการจองคิว หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว
  • เมื่อถึงวันที่กำหนดควรเข้ามาก่อนเวลาสักเล็กน้อย (ก่อน 8.00 น.) เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายก่อนเข้าอบรม มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และต้องสมัครจองคิวใหม่
  • จองได้ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างมาก 7 วัน ถ้ามีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่อบรมต้องแจ้งแก้ไขก่อนถึงเวลาเป็นอย่างน้อย 2 วัน
  • หลังจากผ่านการสอบแล้ว 2 วันจึงจะได้ครอบครองใบขับขี่

  สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่แล้วควรทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุใบอนุญาตดังนี้

  • ต้องนำใบขับขี่เดิม หรือถ้าหายต้องแจ้งความและนำใบแจ้งความมาด้วย
  • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
  • มีการสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นสี ทดสอบสายตาทางลึก ทางกว้าง ปฏิกิริยาเท้า
  • อบรมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  • ชำระค่าธรรมเนียม ถ่ายรูปและรับใบขับขี่
  • กรณีใบขับขี่ขาดการต่ออายุนานเกิน 1 จะเพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และขาดเกิน 3 ปีจะต้องสอบข้อเขียน สอบขับรถ และนำใบรับรองแพทย์มายื่นร่วมด้วยถึงแม้การสอบใบอนุญาตขับขี่และการต่ออายุจะสร้างความยุ่งยากและเสียเวลาในการทำนานขึ้น แต่ทั้งหมดล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้สอบและผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น

   เมาแล้วขับ กฎหมายใหม่ โดนจับปรับอะไรบ้าง 2560

   อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยส่วนมากมักมีสาเหตุมาจากผู้ขับรถมีอาการเมาแล้วขับ ไม่ว่าจะเป็นการดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยไปจนกระทั่งเมาไม่ได้สติก็ทำให้เกิดอุบัติได้เหมือนกันซึ่งเป็นเพราะว่าแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ในการกดประสาท ทำให้สติสัมปัญชัญญะในการตัดสินใจลดน้อยลง ในทางกฎหมายเองก็มีการจำกัดระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผู้ขับขี่ด้วยเช่นกัน ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์สูงกว่ากำหนดผู้ขับขี่ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการปรับเงิน หรือการจำคุก ยิ่งถ้าตรวจพบระดับแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดในขณะที่เกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดก็จะโดนโทษหนักมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 มีการปรับแก้ไขกฎหมายเรื่องเมาแล้วขับให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ดังนี้ จำนำรถบิ๊กไบค์

   • เมาแล้วขับจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับขั้นต่ำ 10,000 บาทถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังถูกศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ มีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาต จนถึงการยึดรถที่ใช้ไม่เกิน 7 วัน
   • เมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีโทษจำคุก 1-5 ปี ถูกปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาท และถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาต
   • เมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างสาหัส มีโทษจำคุก 2-6 ปี ปรับขั้นต่ำ 40,000 ถึง 120,000 บาท ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต
   • สุดท้ายในกรณีเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่กรรม มีโทษจำคุก 3-10 ปี ปรับเป็นเงิน 60,000 ถึง 200,000 บาทรวมถึงถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที

   โดยระดับแอลกอฮอล์ที่กฎหมายกำหนดคือ ต้องไม่เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในร่างกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ตรวจถ้าไม่ยอมให้ตรวจหรือเจตนาหลบหนีก็จะมีโทษทางกฎหมายด้วยเช่นกัน ซึ่งแอลกอฮอล์ในปริมาณดังกล่าวถือว่าเป็นปริมาณที่ต่ำมาก เพราะการดื่มเบียร์ 1 กระป๋องร่างกายจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ถึง 330 มิลลิกรัม ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วถ้าดื่มก็ไม่ควรขับเด็ดขาดเพราะเพียงแค่เริ่มดื่มปริมาณแอลกอฮอล์ก็เกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้ว

   อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือ อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดทางประกันจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าสินไหมทดแทน ค่าประกันตัว หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางศาล โดยผู้ขับขี่จะต้องเป็นผู้จ่ายเองทั้งสิ้น เมื่อทราบอย่างนี้แล้วถ้าทราบว่าจะต้องดื่มแอลกอฮอล์ควรใช้บริการรถแทกซี่ หรือให้ผู้ที่ไม่ได้ดื่มเป็นผู้ขับจะเป็นการปลอดภัยที่ จำนำรถบิ๊กไบค์

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *